Daňový kalendář
02.01.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
09.01.2024 Spotřební daň splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
17.01.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.01.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2024 Spotřební daň splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2024 Daň z hazardních her​ daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za prosinec 2023 a kontrolní hlášení za prosinec 2023
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2023 a kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2023
Daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za prosinec 2023 a souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2023
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok) a daňové přiznání za prosinec 2023
31.01.2024 Biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
Daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2023
Daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 1. čtvrtletí 2024
09.02.2024 Spotřební daň splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2024 Daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně a podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2023
16.02.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.02.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.02.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za leden 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok), daňové přiznání za leden 2024 a splatnost spotřební daně z lihu za prosinec 2023
29.02.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
01.03.2024 Daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
11.03.2024 Spotřební daň splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
18.03.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
25.03.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za únor 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok) a daňové přiznání za únor 2024
26.03.2024 Spotřební daň splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
02.04.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024, podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2023, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám a podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
09.04.2024 Spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2024 Daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2024
17.04.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.04.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.04.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2024 Spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
24.04.2024 Spotřební daň splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2024 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za březen 2024 a za 1. čtvrtletí 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
Spotřební daň daňové přiznání za březen 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.04.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 2. čtvrtletí 2024
10.05.2024 Spotřební daň splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
27.05.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za duben 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
Spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok), daňové přiznání za duben 2024, splatnost spotřební daně z lihu za březen 2024
31.05.2024 Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb), splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
10.06.2024 Spotřební daň splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.2024 Daň z příjmů čtvrtletní a pololetní záloha na daň
18.06.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.06.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.2024 Spotřební daň splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za květen 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
Spotřební daň daňové přiznání za květen 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
01.07.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024 a podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2024 oznámení CRS (GATCA) a FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.2024 Spotřební daň splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2024 Daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2024
17.07.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.07.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.07.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.2024 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za červen 2024 a za 2. čtvrtletí 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
Spotřební daň daňové přiznání za červen 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok) a splatnost spotřební daně z lihu za květen 2024
30.07.2024 Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 3. čtvrtletí 2024
09.08.2024 Spotřební daň splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.08.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.08.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.08.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za červenec 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
Spotřební daň daňové přiznání a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok) a splatnost spotřební daně z lihu za červen 2024
02.09.2024 Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
09.09.2024 Spotřební daň splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.09.2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
17.09.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.09.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.2024 Spotřební daň splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné za srpen 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
Spotřební daň daňové přiznání a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.09.2024 Daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
10.10.2024 Spotřební daň splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.2024 Daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2024
16.10.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.10.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.10.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.2024 Daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné za září 2024 a daň za 3. čtvrtletí 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
Spotřební daň daňové přiznání za září 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok) a splatnost spotřební daně z lihu za srpen 2024
30.10.2024 Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.10.2024 Daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 4. čtvrtletí 2024
11.11.2024 Spotřební daň splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
18.11.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.11.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
31.10.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné za říjen 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
Spotřební daň daňové přiznání za říjen 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok) a splatnost spotřební daně z lihu za září 2024
02.12.2024 Daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
10.12.2024 Spotřební daň splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.2024 Daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2024, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
Daň z příjmů čtvrtletní a pololetní záloha na daň
17.12.2024 Intrastat podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20.12.2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.2024 Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň, kontrolní a souhrnné hlášení za listopad 2024
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
Spotřební daň daňové přiznání za listopad 2024 a daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok) a splatnost spotřební daně z lihu za říjen 2024
31.12.2024 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2024