19.12.2023
Jak se mění sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Jako každý rok, i od 1. 1. 2024 se mění podmínky pro výpočet minimálních záloh (a všech dalších souvisejících věcí).

V roce 2024, těch změn ale bude více než obvykle. Od 1. 1. 2024, by měly začít platit změny z vládního konsolidačního balíčku. Vláda „nezapomněla“ ani na podnikatele • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 25% průměrné mzdy na 30% pro OSVČ hlavní • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 10% průměrné mzdy na 11% pro OSVČ vedlejší Od 1. 1. 2024, také začnou platit nové údaje pro výpočet minimálních záloh: • Všeobecný vyměřovací základ se zvyšuje na 40 638 Kč • Přepočítávací koeficient je stanoven na 1,0819 • Průměrná mzda pro rok 2024 vychází na 43 967 Kč Poznámka: Všeobecný vyměřovací základ, hraje roli i pro výpočet důchodů, pro výpočet nemocenské, pro výpočet mateřské, nebo i pro výpočet ošetřovného. Výšeuvedená „průměrná mzda“ je virtuální číslo – slouží jen pro potřeby výpočtů v zákonech a různých právních předpisech. Skutečnou průměrnou mzdu vyhlašuje ČSÚ a může se mírně lišit).

Zvýšení minimálního sociálního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Ze všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2024, je možné odvodit všechny údaje, které se týkají sociálního pojištění. • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč (zvýšení o 908 Kč) • Minimální záloha pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč (zvýšení o 235 Kč) Od 1. 1. 2024 se zvýší i limit, do kterého se nemusí platit sociální pojištění u OSVČ vedlejších. V roce 2024 to bude 105 521 Kč. U OSVČ hlavních, se ale minimální záloha musí platit vždy (i když OSVČ nemá žádné příjmy).

Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 521 Kč +8 744 Kč Upozornění: V roce 2024, by se měl zvýšit minimální vyměřovací základ na 30% (doposud to bylo 25%) z průměrné mzdy. Tato změna, je součástí vládního konsolidačního balíčku. Povinné placení záloh na sociální pojištění, se týká především OSVČ hlavních. V řadě případů, je to povinné i u OSVČ vedlejších (pokud je příjem vyšší než rozhodný příjem; v roce 2024 to bude 105 521 Kč). V prvním roce podnikání, musí OSVČ hlavní platit alespoň minimální zálohu. Ten, kdo začne s podnikáním v roce 2024, tak bude muset od prvního měsíce platit alespoň 3 852 Kč (bez ohledu na to, jestli už má nebo nemá nějaké příjmy z podnikání).

Po podání přehledu o příjmech (v květnu 2024), se většině OSVČ vypočítá nová záloha. Sociální pojištění pro podnikatele, je 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem doposud byla polovina ze zisku z podnikání (50% ze zisku). V roce 2024 by se vyměřovací základ měl zvýšit na 55%. Po podání přehledu, se platí nová (vypočítaná) záloha, nebo je nutné platit alespoň aktuální minimální zálohu. V roce 2024 tedy nejméně 3852 Kč u OSVČ hlavních (u OSVČ vedlejších to v roce 2024 bude minimálně 1413 Kč).

Ti kdo v roce 2023 platili minimální částku (2922 Kč), ale budou muset zvýšit zálohu hned od ledna 2024. Zvýšená částka (3852 Kč), se totiž nově musí odvádět už za leden 2024. Od ledna 2024, se totiž mění i podmínky pro placení záloh. Nebude se už (jako dříve) čekat na podání přehledu o příjmech. Ale stejně jako u zdravotního pojištění, bude nutné zvýšenou částku platit už za leden 2024 (sociální pojištění za leden je splatné do 31. 1.).

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro podnikatele. Minimální zdravotní pojištění, musí platit pouze OSVČ hlavní.

Všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost (OSVČ hlavní), musí platit alespoň minimální částku na zdravotní pojištění. A to hned od začátku roku 2024. Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se vypočítá jako 13,5% z jedné poloviny průměrné mzdy. Již výše (u sociálního pojištění), bylo uvedeno, jak se určuje průměrná mzda. Pro rok 2024 je to 43 967 Kč: • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 2968 Kč (zvýšení o 246 Kč) Zvýšenou minimální zálohu, je nutné začít platit hned od začátku roku 2024.

Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*)Pro OSVČ vedlejší není stanovena minimální záloha na zdravotní pojištění, platí jen 13,5% vyměřovacího základu (odvíjí se od zisku z podnikání); v prvním roce (do podání přehledu) nemusí platit nic Kdo musí platit minimální zálohu na zdravotní pojištění? Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost, nemusí v prvním roce podnikání platit zdravotní pojištění vůbec. V následujících letech platí zdravotní pojištění, podle zisku z podnikání (13,5% z vyměřovacího základu). Za OSVČ vedlejší totiž platí zdravotní pojištění zaměstnavatelé (pokud mají podnikání jako přivýdělek k zaměstnání) nebo stát (pokud podnikají během důchodu, během mateřské nebo rodičovské, při studiu, apod.).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024 Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je pro podnikatele povinné (kromě výjimek), nemocenské pojištění je dobrovolné. Pokud OSVČ nechce, tak si nemocenské pojištění platit nemusí. Pak ale nemá nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky od 15 dne), ani na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) nebo ani na otcovskou či ošetřovné. I tady ale zvedá konsolidační balík vlády sazbu pro výpočet minimálního pojištění z min. vyměřovacího základu z 2,1 na 2,7 procenta. Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ by tedy měla narůst z letošních 168 na 216 korun měsíčně.

Paušální daň pro OSVČ v roce 2024 Už od začátku roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost využít placení paušální daně. Pak nemusí řešit sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu. Platí jen jednu měsíční platbu, která zahrnuje všechny povinné odvody státu. Paušální daň je rozdělena podle výše příjmu (a podle dalších kritérií) do 3 pásem. Od toho se pak odvíjí i měsíční platba. I paušální daň se bude od začátku roku 2024 zvyšovat.